AKTUALNOŚCI

25.11.2016

BIEGNIEMY POMAGAMY

Regulamin Zimowego Biegu Charytatywnego

1. Organizator

Hotel Rado, 39-333 Sarnów, Wola Chorzelowska 56B

tel. (+48) 17 773 73 73, mobile: 785 659 005

e.tabor@hotelrado.pl

 

Nadleśnictwo Mielec, ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec

tel. 17 747 69 70

 

2. Partnerzy  Biegu

 

 

•      Komenda Powiatowa Policji w Mielcu, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Mielcu, Szkoła Ratownictwa Medycznego w Mielcu - Pogotowie Ratunkowe

•       Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

 

3. Patronat honorowy

 

•      Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba, Starosta Miasta Tarnobrzeg Paweł         Bartoszek

•      Magdalena Łączak i Paweł Dybek

 

4. Sponsorzy  Biegu

•      Hotel Rado, Spiroflex Sp.z o.o., Eurotech Sp. z o. o., Retech Sp. z o. o., SSC Sp. z o. o. S.K., BRW Sp. z o. o., Ericpol Ericsson , MC Design, BZ WBK o/Mielec, Husqvarna Poland, E.Leclerc, Grawerstwo s.c. Madejczyk B. Kopek S.,  Mondi Bags Sp. z o. o.

 

5. Miejsce biegu:

 

Teren Nadleśnictwa Mielec.

 

6. Termin biegu:  (niedziela) 18 grudnia 2016 roku.

 

10:00 -11:30 - zgłoszenia zawodników

11:00 - start biegu dla dzieci ( od 200 m do 500 m)

12:00 - start biegu głównego i biegu rodzinnego ( bieg rodzinny 3 km, bieg główny 10 km)

14:30 - zakończenie zawodów

 

7.  Patroni medialni:

Hej Mielec, Radio Leliwa

8. Cel imprezy:

•       Pomoc dzieciom z Domu Dziecka  w Skopaniu – przygotowanie paczek świątecznych

•       Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

•       Promocja leśnictwa oraz walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Mielec

 

9. Informacja dla zawodników...

•       Biuro zawodów, miejsce startu i mety – Ośrodek KoloRado

•       Trasa biegu – drogi, ścieżki leśne, droga asfaltowa

•       Oznaczenie trasy - trasa oznaczona taśmami, w miejscach rozwidleń dróg dodatkowo będzie obsługa biegu wskazująca właściwą trasę

•       Na trasie nie przewiduje się punktów żywieniowych

•       W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy,  posiłek oraz gorącą kawę lub herbatę na mecie zawodów, butelkę wody mineralnej.

 

10. Uczestnictwo

Przebieg imprezy:

Start i meta biegów - parking ośrodka Kolorado, położonego w Wola Chorzelowska 56 B.

Zawodnicy wyruszają na trasę wyznaczoną w terenie taśmami.

Zadaniem uczestników jest przejście lub przebiegnięcie  wyznaczonej w terenie trasy.

Impreza zakończy się poczęstunkiem dla uczestników w ośrodku KoloRado.

Warunkiem uczestnictwa w biegach jest elektroniczna rejestracja na stronie

 

 http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=172

 

Organizatorzy przewidują możliwość przyjmowania zgłoszeń w dniu zawodów w godzinach 10:00-11:00, jednakże nie gwarantują osobom zgłaszającym się w dniu zawodów zapewnienia medali ukończenia zawodów oraz posiłku po zakończeniu zawodów.

 

Organizator przewiduje dla wszystkich uczestników medale pamiątkowe z udziału w biegu ( tylko dla osób zarejestrowanych)

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy będą przyjmowane do 14.12.2016 r., do godziny 15:00.

 

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie.

 

Wyposażenie uczestników:

Każdy startujący zobowiązany jest do posiadania naładowanego telefonu komórkowego.

 

Postanowienia końcowe

-  Zawody odbędą się bez względu na pogodę;

-  Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;

-  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

-  Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

 

Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez Hotel Rado  w wydawnictwach i mediach.

 

11. Opłata startowa:

Opłata wynosi  20 zł do 14 grudnia 2016 roku, po tym terminie do dnia biegu -  25 zł, dzieci i młodzież do lat 16 - opłata 5 zł.

 

Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na organizację świąt i paczek świątecznych  dla wychowanków  Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Leśna 2, 39-451 Skopanie.

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu  jest zespołem placówek zajmujących się realizacją zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom i młodzieży częściowo  lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców i umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://centrumskopanie.domdziecka.org/

 

Wpłaty należy dokonać na konto Domu Dziecka  o numerze:

72 1240 1792 1111 0010 5722 1149

 

W tytule przelewu należy wpisać: BIEG CHARYTATYWNY 18.12.2016  oraz imię i nazwisko zawodnika!!!

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny. W takim przypadku zmiany będą obowiązywały od dnia ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.

 

Rozgrzewka

Wspólnie z Magdaleną Łączak i Pawłem Dybek  organizujemy dla Was rozgrzewkę przed każdym biegiem :)

 

Pamiętaj:

Jeśli wybierasz się do lasu, a nie znasz terenu - warto przed wyjściem z domu, odszukać numery kontaktowe do właściwego terenowo nadleśnictwa, a najlepiej numer komórkowy do któregoś z leśniczych lub strażników leśnych.

W lesie są słupki, takie jak ten na zdjęciu, wystarczy podać nam numer.

 

 

I pamiętajcie: gdy się zgubicie idźcie cały czas w jednym kierunku, a jak znajdziecie słupek, zadzwońcie do nas, stójcie w miejscu i czekajcie na pomoc.

 

Złożenie podpisu oznacza:

1. Potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu Zimowego Biegu Charytatywnego

2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w IV MZPK (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej - Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.)

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję

na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie podczas trwania imprezy pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów.

‹ powrót
 
Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich