Akty Prawne

Uchwła  nr XXXII/247/2013 Rady Powiatu Tranobrzeskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie utworzenia Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, placówki opkuńczo - wychowawczej Domu dla Dzieci w Skopaniu i nadaniu im statutów oraz w sprawie zmian w Statucie Domu Dziecka w Skopaniu https://docs.google.com/document/d/1oC_TmebCCO6yYe8B0Up1ysbdygN_Ba5aPZQPffXHZn4/edit?usp=sharing

Akty Prawne

Uchwała nr 35/116/2013 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu - Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bierzącej działalności jednostki https://docs.google.com/document/d/1R8UkN_DkmLPFHWOp9-ooBoVSaAEcirQhYVt-Amtlv4I/edit?usp=sharing

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich