Wolontariat

Lubisz  przebywać  z dziećmi i młodzieżą i szybko się nie zniechęcasz?   Mógłbyś poświęcić trochę swojego wolnego czasu dla   innych?  Chciałbyś podzielić się własnymi umiejętnościami   , zaszczepić swoje pasje w innych,  zdobyć nowe  doświadczenia?  Zapraszamy Cię więc do współpracy z nami na zasadzie pracy wolontaryjnej.

Wolontariuszem może być osoba, która: 

 - jest pełnoletnia (ukończone 18 lat)

-  nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

-  ma pełną zdolność do czynności prawnych

-  została poinformowana przez dyrektora placówki o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących podopiecznych przebywających  w placówce

-  została ubezpieczona przez dyrektora placówki od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy, posiada aktualne badania lekarskie (badania sanitarno-epidemiologiczne wykonywane w sanepidzie - nosicielstwo, VDRL, OB, morfologia, mocz, RTG klatki, HBS). Nie wystawiamy skierowań na badania !


Dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem porozumienie /umowę/ , w którym określa się m.in.:

-  zakres i sposób wykonywania zadań, których podejmuje się wolontariusz oraz czas trwania współpracy

-  zobowiązania wolontariusza do działania w porozumieniu z dyrektorem lub wychowawcą wyznaczonym przez dyrektora

-  zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących podopiecznych  znajdujących się w placówce

 Na prośbę wolontariusza wydajemy pisemną opinię o jego pracy.

 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich